La fundació obté els seus fons de la seva participació en la residència La Solana de Banyoles.

Web de la residència: http://www.residencialasolana.com